Resurs Bank

Representativt exempel återbetalning måndag 6 februari 2023

Kreditkostnader och månadsbelopp - kredit: 5 800,00 kr

MUSIKBÖRSEN KONTO

1MÅN RÄNTEFRITT


Återbetalningstid: 1 månad
Ordinarie månadsbelopp: 5 800,00 kr *
Kreditbelopp: 5 800,00 kr
Kreditränta: 0,00 %
Uppläggningsavgift: 0,00 kr **
Administrationsavgift / månad: 0,00 kr
Effektiv ränta: 0,00 %
Kreditkostnad: 0,00 kr
Totalt belopp att betala: 5 800,00 kr

3MÅN RÄNTEFRITT


Återbetalningstid: 3 månader
Ordinarie månadsbelopp: 1 973,00 kr *
Kreditbelopp: 5 800,00 kr
Kreditränta: 0,00 %
Uppläggningsavgift: 45,00 kr **
Administrationsavgift / månad: 39,00 kr
Effektiv ränta: 12,39 %
Kreditkostnad: 162,00 kr
Totalt belopp att betala: 5 962,00 kr

6MÅN RÄNTEFRITT


Återbetalningstid: 6 månader
Ordinarie månadsbelopp: 1 006,00 kr *
Kreditbelopp: 5 800,00 kr
Kreditränta: 0,00 %
Uppläggningsavgift: 145,00 kr **
Administrationsavgift / månad: 39,00 kr
Effektiv ränta: 19,44 %
Kreditkostnad: 379,00 kr
Totalt belopp att betala: 6 179,00 kr

12 M RÄNTEFRITT


Återbetalningstid: 12 månader
Ordinarie månadsbelopp: 523,00 kr *
Kreditbelopp: 5 800,00 kr
Kreditränta: 0,00 %
Uppläggningsavgift: 245,00 kr **
Administrationsavgift / månad: 39,00 kr
Effektiv ränta: 21,79 %
Kreditkostnad: 713,00 kr
Totalt belopp att betala: 6 513,00 kr

24 M RÄNTEFRITT


Återbetalningstid: 24 månader
Ordinarie månadsbelopp: 281,00 kr *
Kreditbelopp: 5 800,00 kr
Kreditränta: 0,00 %
Uppläggningsavgift: 345,00 kr **
Administrationsavgift / månad: 39,00 kr
Effektiv ränta: 21,30 %
Kreditkostnad: 1 281,00 kr
Totalt belopp att betala: 7 081,00 kr

48 MÅN


Återbetalningstid: 48 månader
Ordinarie månadsbelopp: 210,00 kr *
Kreditbelopp: 5 800,00 kr
Kreditränta: 17,28 %
Uppläggningsavgift: 0,00 kr **
Administrationsavgift / månad: 39,00 kr
Effektiv ränta: 33,24 %
Kreditkostnad: 4 259,00 kr
Totalt belopp att betala: 10 059,00 kr
* Exemplet förutsätter att räntan och avgifterna är oförändrade under hela kreditperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre som lägre effektiv ränta. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer.
Enligt kontovillkoren kan det finnas krav på lägsta inbetalningsbelopp, vilket kan medföra högre månadsbelopp än vad som annars skulle blivit fallet. I sådana fall förkortas i stället återbetalningstiden. RB kreditprövar ansökan enlig lag. Vid inhämtande av uppgifter från extern databas erhålles kopia av lämnade uppgifter från kreditupplysningsföretaget. RB förbehåller sig fri prövningsrätt.

** Ev. uppläggningsavgift betalas månaden efter val.

Beräkna ett annat belopp